środa, 30 listopada 2016

Wzór wypowiedzenia umowy ZAiKS, STOART, SPAW...

Zapewne wielu z Was prowadząc działalność gospodarczą, odtwarza muzykę w swoim lokalu aby umilić czas swoim klientom. Wielu z Was również opłaca stałą co miesięczna stawkę abonamentową z tytułu publicznego odtwarzania muzyki z radia bądź telewizji, decydując się na podpisanie umowy z jedną z Organizacji Zbiorowego Zarządzania tj. ZAiKS, STOART czy SPAW. Wśród Was jest również wielu takich przedsiębiorców, którzy w pewnym momencie zaczynają zastanawiać się nad rozwiązaniem umowy z daną organizacją, ponieważ koszty ponoszone na ich rzecz za odtwarzanie muzyki stają się coraz wyższe. Wówczas pierwsze co przychodzi na myśl, to wypowiedzenie umowy, która obowiązuje i przejście na muzykę zwolnioną z opłat.

Czym są opłaty ZAiKS, STOART oraz SPAW?


Obowiązek przestrzegania ustawy o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych z 4 lutego 1994 r. ciąży na wszystkich bez wyjątku. Szczególnie tyczy się to podmiotów gospodarczych wykorzystujących na co dzień do swojej pracy muzykę. Nie jest niestety prawdą, że zakup oryginalnej płyty wystarczy do tego aby móc bezpłatnie ją odtwarzać i nie być traktowanym jako pirat. Tak więc od momentu wejścia w życie ustawy o prawach autorskich i pokrewnych, każdy podmiot gospodarczy, zobligowany jest do odprowadzania stosownych opłat na rzecz Organizacji Zbiorowego Zarządzania (OZZ), reprezentujących twórców, wykonawców i producentów jeśli swojej działalności muzykę wykorzystuje w jakikolwiek sposób chronione utwory muzyczne.

Uwaga! 99% muzyki dostępnej w księgarniach muzycznych to utwory chronione. Podmiotów, które objęte są obowiązkiem uiszczania opłat jest bardzo dużo i są to między innymi: hotele, obiekty gastronomiczne, handlowe, usługowe, rekreacyjne i sportowe jak i firmy, które w obrębie dostępnych dla klienta biur posiadają systemy nagłaśniające lub inne urządzenia umożliwiające odtwarzanie muzyki. I nie ma to znaczenia czy muzyka odtwarzana jest z nośnika czy też programu radiowego lub telewizyjnego. Tekst ustawy mówi o tym, że opłaty winny być płacone na każdym polu eksploatacji, a więc nie ma znaczenie czy rozgłośnia radiowa zapłaciła już tantiem czy też nie. W przypadku publicznego odtwarzania programu radiowego osoba upubliczniająca ten program musi ponosić opłaty z tytułu swojej działalności. Trudno jest się tu doszukać pełnej logiki, ale bez tak surowego zapisu prawo autorskie byłoby jeszcze mniej przestrzegane.

Do pobierania opłat upoważnione jest przez Ministra Kultury wiele Organizacji Zbiorowego Zarządzania prawem autorskim oraz prawami pokrewnymi. W przypadku muzyki są to cztery organizacje o których często się słyszy: Zaiks, Stoart, Sawp oraz Zpaw. Organizacje te zrzeszają muzyków, autorów, kompozytorów, aranżerów, artystów, wykonawców oraz producentów po to, by w ich imieniu zbierać należne się im tantiemy wynikające z wykorzystywania ich twórczości. Rynek muzyczny jest tak skonstruowany, że bez tych organizacji wyżej wymienione grupy zawodowe związane bezpośrednio z tworzeniem muzyki nie otrzymałyby z tego tytułu pieniędzy.

Czy mogę wypowiedzieć umowę ZAiKS, STOART, SPAW?


Każda umowa może być rozwiązana na mocy Kodeksu Cywilnego lub paragrafów zawartych w umowie określających czas jej trwania. Wypowiedzenie umowy należy oczywiście złożyć na piśmie oraz przesłać listem poleconym na adres OZZ z którymi umowy zostały już podpisane. W piśmie należy określić termin wypowiedzenia - zgodny z warunkami umowy. Po upływie tego czasu umowę można uważać za rozwiązaną nawet, jeśli ze strony OZZ nie otrzymamy korespondencji. W przypadku powyższych organizacji okres wypowiedzenia wynosi od 2-3 miesięcy.

Czy mogę wypowiedzieć umowę ZAiKS, STOART, SPAW po zakupie muzyki zwolnionej z opłat Free Music Records?


Tak - można uczynić to bezproblemowo i to z wszystkim wymienionym organizacjami zbiorowego zarządzania prawem autorskim i pokrewnym pod warunkiem, że zrezygnujemy z odtwarzania innej muzyki aniżeli zwolnionej. Nie musi być to tylko i wyłącznie muzyka z wydawnictwa www.vtm.com.pl. Na światowym rynku muzycznym można znaleźć również kilku poważnych wydawców muzyki zwolnionej z opłat za publiczne odtwarzanie. Uwaga! Użycie nazwy Muzyka relaksacyjna a nawet muzykoterapia nie gwarantuje w żaden sposób jakości oferowanych produktu muzycznych. W przypadku profesjonalnej muzykoterapii z którą mamy do czynienia podczas nagłaśniania lokalu publicznego, muzyka którą wybierzemy musi spełnić swój cel. Samo zwolnienie z opłat może okazać się fiaskiem i doprowadzić do utraty klientów.


W chwili zakupienia pierwszych płyt Free Music otrzymujecie pisemne zaświadczenie o zwolnieniu wszystkich zakupionych płyt z opłat na rzecz Organizacji Zbiorowego Zarządzania prawem autorskim i pokrewnym takich jak Zaiks, Stoart, Sawp oraz Zpaw. Kopię tego zaświadczenia możecie wysłać wraz z wypowiedzeniem umowy. Nie jest to jednak konieczne, ponieważ w trakcie wypowiadania umowy nikt nie jest zobowiązany do podania przyczyny rezygnacji z współpracy.

Gdzie znajdę wzór wypowiedzenia umowy dla ZAiKS, STOART czy SPAW?


Wzór wypowiedzenia umowy dla Organizacji Zbiorowego Zarządzania otrzymacie bezpłatnie przy zakupie płyt z muzyką bez opłat następujących marek: Free Music Records, VTM Dr.Stein oraz Solitudes. Wystarczy dokonać zakupu dowolnego albumu muzycznego przy zakupie, którego otrzymacie fakturę zakupu oraz zaświadczenie zwalniające Waszą firmę bezterminowo z opłat na rzecz OZZ i zwrócić się z prośbą o dołączenie do zamówienia wzoru wypowiedzenia.

Muzykę bez opłat znajdziecie na:

www.vtm.com.pl - tel. 77 423 14 18
www.solitudes.pl - tel. 77 423 14 05

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz